Brf Betula

Nyproduktion av lägenheter i Kungsbacka

AB Tornstaden har tillsammans med Trollängen Bostad AB under våren förvärvat nytt kvarter för byggnation av 115 bostadsrättslägenheter i Björkrisområdet i Kungsbacka.

Inflyttning: April 2015

För mer information: 
Läs mer på www.brfbetula.se