Brf Björktrasten

Nybyggnation av radhus i Björkris

AB Tornstaden och Trollängen Bostad AB bygger i partnerskap ett kvarter med 20 radhus på Björkrisområdet i Kungsbacka. Husen blir bostadsrätter i två plan med en egen trädgård.

Inflyttning: Sommaren / hösten 2015

För mer information: 
Svensk Fastighetsförmedling
Mats 0708-82 22 22
Emma 0733-76 07 13