Brf Eklunden

Bostäder vid S:t Sigfridsgatan

Nybyggnation av 27 lägenheter ovan en befintlig telestation vid S:t Sigfridsgatan. Lägenheterna ägs av Bostadsrätts- föreningen Eklunden och vara klara för inflyttning under våren 2007.

Projektstorlek: ca 6 100 m2
Byggtid: November 2005 – Juni 2007