KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

cert_9001Kvalitetspolicy
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är ett företag verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen.  Vi skall som den moderna byggmästaren alltid sträva efter nöjda kunder för att vinna deras förtroende på kort och lång sikt. Vi skall i varje enskilt projekt, identifiera och uppfylla våra kunders och våra egna förväntningar.  Vi skall genom ett strukturerat arbetssätt, väl genomarbetad planering samt ordning och reda skapa välskötta projekt som levereras i rätt tid till rätt kvalitet.  Vårt kvalitetsarbete skall omfatta all verksamhet, såväl våra egna medarbetare som våra underentreprenörer och leverantörer. Vi skall utveckla vårt kvalitetsledningssystem genom att utbilda och kontinuerligt höja våra medarbetares kompetens samt ta vara på erfarenheter från våra projekt så att vi ständigt strävar mot förbättringar.

 

cert_9001Miljöpolicy
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är ett företag verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen.  Vi skall genom vårt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling, där vi utöver ständig minskning av vår egna miljöpåverkan, även verkar proaktivt, genom att motivera och hjälpa våra kunder och medarbetare att göra bra miljöval.  I vår verksamhet betraktar vi efterlevnad av lagar och andra krav som en självklarhet.

 

cert_9001Arbetsmiljöpolicy
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är ett företag verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen.  Vi skall genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med våra medarbetare, kunder, konsulter, underentreprenörer och leverantörer skapa en säker arbetsplats med god trivsel.  Vi skall fokusera på att förebygga risker och genom erfarenhetsåterföring vidta åtgärder för att ständigt förbättra vår arbetsmiljöprestanda.  I vår verksamhet betraktar vi efterlevnad av tillämpliga lagar och andra krav som en självklarhet.

 

Göteborg, 2016-08-04
Jan Edlund
VD, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden