Hyr din trygghet


Tornstaden förvaltar egna fastigheter för långsiktigt ägande. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till västra Sverige med tyngdpunkt på Göteborg.

Våra kommersiella fastigheter hyrs ut och anpassas i nära samarbete med våra hyresgäster för att skapa optimala förutsättningar för varje enskild verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätt läge för etablering av din verksamhet. Vid behov av helt nya lokaler kan vi hjälpa er med både projektering och byggnation. Vi satsar även på att utöka vårt bestånd av hyresrätter.
En nöjd kund skall vi få genom att ha en god förvaltning, attraktiva lokaler och bostäder.

Ålegårdsgatan 1

Balltorp

Moderna kontorsytor på Ålegårdsgatan 1 i Balltorp Läs mer >>

boplats.se

Våra fastigheter