Nyheter

 • Nya Hovås: Inflyttning och nya planer

  Nu går Brf Tornugglan, Tornstadens egenutvecklade projekt på Uggleberget i Nya Hovås, in i sin slutfas. Ett hus är inflyttningsklart och inom kort står också hus nummer två och tre färdiga. Samtidigt planeras för nästa etapp bostadsrätter i Nya...

  Läs mer
 • Ny VD och vice VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

  Idag den 1 juni tillträder Erik Olofsson och Staffan Waldenström planenligt som VD respektive vice VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden. Nuvarande VD Jan Edlund kvarstår i sin roll som koncernchef för Tornstaden. Den planerade tillsättningen av Erik Olofsson och Staffan...

  Läs mer
 • Byggnads AB Tornstaden utökar sin organisation i Stockholm

  Som ett led i byggbolagets fortsatta expansion i Stockholmsområdet har Tornstaden anställt Stefan Lagerqvist som avdelningschef. Stefan kommer ansvara för uppbyggnad av ytterligare en avdelning i Stockholmsregionen. Stefan Lagerqvist har en gedigen bakgrund inom byggbranschen och har arbetat i...

  Läs mer
 • Tornstaden bygger om Kärraskolan

  På uppdrag av Göteborg Stad Lokalförvaltningen har Tornstaden fått i uppdrag att på totalentreprenad förnya Kärraskolan. Nybyggnationen kopplar samman en förskola för drygt 140 barn med en F-9 skola för cirka 800 elever. Stora delar av den gamla skolan rivs för att ge plats...

  Läs mer
 • Ny VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

  För att säkerställa byggbolagets tillväxt och fortsatta utveckling i Göteborgs- och Stockholmsregionerna har bolagets styrelse fattat beslut om att genomföra en omorganisation. Denna förändring genomförs för att bygga upp en organisation som långsiktigt skall möta våra kunders behov, krav...

  Läs mer