Nyheter

 • Byggnads AB Tornstaden utökar sin organisation i Stockholm

  Som ett led i byggbolagets fortsatta expansion i Stockholmsområdet har Tornstaden anställt Stefan Lagerqvist som avdelningschef. Stefan kommer ansvara för uppbyggnad av ytterligare en avdelning i Stockholmsregionen. Stefan Lagerqvist har en gedigen bakgrund inom byggbranschen och har arbetat i...

  Läs mer
 • Tornstaden bygger om Kärraskolan

  På uppdrag av Göteborg Stad Lokalförvaltningen har Tornstaden fått i uppdrag att på totalentreprenad förnya Kärraskolan. Nybyggnationen kopplar samman en förskola för drygt 140 barn med en F-9 skola för cirka 800 elever. Stora delar av den gamla skolan rivs för att ge plats...

  Läs mer
 • Ny VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

  För att säkerställa byggbolagets tillväxt och fortsatta utveckling i Göteborgs- och Stockholmsregionerna har bolagets styrelse fattat beslut om att genomföra en omorganisation. Denna förändring genomförs för att bygga upp en organisation som långsiktigt skall möta våra kunders behov, krav...

  Läs mer
 • Ett första spadtag för framtidens Gråbo

  Det är mycket som kommer att hända runt omkring Mjörnbotorget i Gråbo fram till 2021. De första två etapperna som påbörjats är startskottet för utvecklingsarbetet med att skapa ett attraktivt centrum med moderna bostäder och utökat serviceutbud. Tornstaden kommer...

  Läs mer
 • Positivt planbesked för flerbostadshus i Solås

  Kommunstyrelsen har beslutat att lämna positivt planbesked för flerbostadshus i området Solås i Lerum, skriver Lerums tidning i en artikel från den 27 april. Tornstaden har lämnat in en projektidé / ansökan om byggnation i Solås bestående av tre...

  Läs mer