Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter


Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla tiders byggmästare. Vi ser oss som nytänkande med kompetens att utveckla, bygga, äga och förvalta fastigheter. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid den personliga relationen med våra kunder, samarbetspartners och anställda. Vi är idag ca 140 anställda i koncernen.

Vår vision kommer från den gamla byggmästarens roll, som var att med personligt engagemang, långsiktighet och kvalitetstänkande driva byggprojekt från början till slut. Precis som gamla tiders byggmästare tar vi ett personligt ansvar för projektering, byggnation och förvaltning. Det gör att vi har full kontroll i alla delar av byggprocessen. Trots att vi växt snabbt de senaste åren genomförs alla projekt med korta beslutsvägar och tydligt ansvar, vilket ger våra samarbeten stabilitet och effektivitet. Det har visat sig att vårt traditionella arbetssätt är mer modernt än någonsin.

 

Vår vision

Vi skall vara den moderna byggmästaren. Med det menar vi att vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning, där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga honnörsord. Vi vill med engagemang vara en stark del i den lokala bygg- och fastighetsmarknaden, liksom i samhället i övrigt.