Från idé till färdigt projekt – allt under ett tak

Tornstaden är en snabbväxande bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé till färdiga projekt – allt under ett tak. I kombination med stor lyhördhet för kundens behov, kompetenta medarbetare, modernt tillämpad affärsmodell och stark finansiell ställning har Tornstaden vuxit till att bli en av Göteborgsregionens större aktörer. Sedan hösten 2015 finns vi också etablerade i Stockholm. Vår ambition är att på ett kontrollerat sätt fortsätta utveckla vår verksamhet.

 

 

Våra tre verksamhetsgrenar; projektutveckling, byggnation och förvaltning av egna fastigheter drivs utifrån ett helhetstänkande där kunden alltid står i centrum och där samarbete är vårt ledord.

Vår projektutvecklingsverksamhet innebär huvudsakligen projektering, byggnation och försäljning av bostadsrätter i Göteborg med kranskommuner. Vi håller i samtliga delar av processen för att säkerställa kvalitet och skapa funktionella och attraktiva bostäder.

Den övervägande delen av vår byggnation sker på totalentreprenad där vi tillsammans med våra kunder gemensamt strävar efter att projektera och bygga så rationellt, miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt.

Genom fastighetsbolaget Tornstaden förvaltar vi våra egna fastigheter som består av välbelägna hyresrätter och ett antal kommersiella fastigheter med olika verksamheter. Vi samarbetar nära med våra hyresgäster för att tillgodose deras skiftande behov och önskemål.