Fastighetsaktiebolaget Tornstaden - fastighetsförvaltning med hållbarhet i fokus


Tornstaden förvaltar egna fastigheter för långsiktigt ägande. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till västra Sverige med tyngdpunkt på Göteborg.
Våra kommersiella fastigheter hyrs ut och anpassas i nära samarbete med våra hyresgäster för att skapa optimala förutsättningar för varje enskild verksamhet. Vi satsar även på att utöka vårt bestånd av hyresrätter.

Nöjda kunder får vi genom effektiv förvaltning, attraktiva bostäder och lokaler.