Tornstaden Projektutveckling AB - vi bygger hus för livet


Tornstaden har lång erfarenhet av att producera flerbostadshus med fokus på kvalitet. Vi tar hand om helheten, det vill säga från råmark till inflyttningsklart projekt. Med bred kunskap hanterar vi förvärv av fastigheter, driver planprocesser, projekterar och producerar byggnader. Det innebär att vi tar ett tydligt ansvar och har full kvalitetskontroll under hela processen.

Vår styrka är att se möjligheter i varje projekt och utveckla kreativa och kostnadseffektiva lösningar. En lyckad helhet är vårt mål, med fokus på miljö, ekonomi och estetik. Vi bygger hus för livet.