Pågående

Öckerö Maritima Center – tillbyggnad skola

Tillbyggnad av två klassrum samt ett antal mindre verksamhetsrum. Läs mer

Ombyggnation av Kärraskolan

Tornstaden har fått i uppdrag att förnya Kärraskolan med en nybyggnation som kopplar samman en förskola för drygt 140 barn och en F-9-skola för cirka 800 elever. Läs mer