fbpx

Tornstaden har gemensamt med AB Framtiden och Veidekke  erhållit markanvisning för hyres- och bostadsrätter samt kommersiella lokaler i den pågående utvecklingen och förnyelsen av bl a Gamlestadens Torg i etapp 2.