fbpx

Tornstaden har tillsammans med Stig Hedlund Fastigheter träffat ett samarbetsavtal avseende projektering och nybyggnation av ca 200 bostäder på Ebbe Liberhartsgatan i Göteborg.
Projekteringen startar under hösten 2015.