fbpx

Fastighetsaktiebolaget Tornstaden har via bolag förvärvat fastigheten Skinntickan 3. Fastigheten finns i Mölndals kommun på Ålegårdsgatan 1. Byggnaden innehåller kontor och verkstadslokaler. Det finns elva stycken lokaler i byggnaden. Uthyrningsbar yta är 2 500 kvm. Tillträdet skedde 1 juli 2015.

 Namnlös