Ny VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

För att säkerställa byggbolagets tillväxt och fortsatta utveckling i Göteborgs- och Stockholmsregionerna har bolagets styrelse fattat beslut om att genomföra en omorganisation. Denna förändring genomförs för att bygga upp en organisation som långsiktigt skall möta våra kunders behov, krav och förväntningar. Styrelsen anser att ett annat ledarskap erfordras och därmed har Jonas Karlsson lämnat sin tjänst som VD. Jan Edlund tillträder som bolagets VD under en övergångsperiod fram till och med maj 2017.

Erik Olofsson tillträder som VD för bolaget i maj 2017, samtidigt tillträder Staffan Waldenström som vice VD. Erik och Staffan har varit verksamma i bolaget under en längre tid, i flertalet olika roller och har god kännedom om bolagets organisation samt Tornstadens arbetssätt. Med fokus på vår affärsidé skall vi fortsatt leverera välskötta projekt till våra kunder, vidareutveckla våra medarbetare, utveckla Tornstadens arbetssätt och därigenom nå bolagets långsiktiga mål.

Frågor angående ovanstående information besvaras av Jan Edlund, 0705-560 505.

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt