Tornstaden är med och utvecklar ny stadsdel i Kungälv

Tornstaden har blivit utvalda som en av exploatörerna av Åseberget, en bergsplatå alldeles i utkanten av centrala Kungälv där kommunägda Bokab planerar för 1000-1500 nya bostäder. Exploateringen är ett samverkansprojekt mellan flera exploatörer och Bokab AB.

Utvecklingen av Åseberget kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseformer. Om allt går som planerat kan bostäderna byggstartas någon gång under 2018.

Intresset för exploateringen har varit stort med ett tjugotal exploatörer som hört av sig och velat vara med i projektet. I takt med tiden gjordes ett urval och slutligen återstod sex utvalda parter som alla var villiga att ingå ett samarbetsavtal med Bokab.
Uniciteten i projektet är dels platsen i sig fantastisk med sin natur och sitt läge med en vidunderlig utsikt över Komarken och älven, dels skiljer sig själva processen markant åt från ett traditionellt tillvägagångssätt.

Normalt sett görs nämligen detaljplanearbetet i Kungälvs kommun innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har Bokab vänt på ordningen och istället bjudit in exploatörerna innan detaljplanearbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. En process och ett arbetssätt som berikar projektet genom att alla får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter.

– Det känns riktigt roligt att vara med i detta spännande samverkansprojekt där Kungälv visar att de vill växa och då även på nya platser i kommunen. Platser som tidigare är obebyggda men som har en väldigt central placering i samhället, säger Therese Kilenstam, VD Tornstaden Projektutveckling.

Med tanke på de blandade boendeformerna, naturen, utsikten och närheten till de centrala delarna av Kungälv hoppas och tror parterna i projektet att de boende kommer att utgöras av en mix av gamla och unga och inte minst många barnfamiljer.

Fakta Åsebergsprojektet

• Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab äger 90-95 procent.
• En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.
• 1000-1500 bostäder. Planerad byggstart 2018.
• Blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, två- och trevånings flerbostadshus och ett antal punkthus med upp till åtta våningar i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform.
• Exploatörer: Bokab, AB Tornstaden, Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB samt Ytterbygg AB.

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt