Göteborg får nytillskott på 265 hyreslägenheter

På uppdrag av Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB kommer Tornstaden på totalentreprenad att uppföra 265 hyresrätter i södra delen av centrala Göteborg, strax innan gränsen till Mölndals kommun. Byggnationen för Alriks Torg, som det nya området kallas, startar nu i september.

Nyproduktionen består av fyra lamellhus med en gård emellan, där Tornstaden även bygger ett underliggande parkeringsgarage för hyresgästerna. Husen är mellan sex till åtta våningar med lägenheter i storleken 1-4 rum och kök. Utöver bostadshus och garage planeras även för kommersiella lokaler i markplan.

– Projektet är ett samverkansprojekt med Stig Hedlund Fastighetsförvaltning, där Tornstaden har varit involverade redan i projekteringsfasen inför bygglovskedet och nu även fått förtroendet att ansvara för byggnationen, säger Erik Olofsson, avdelningschef och ansvarig för projektet hos Tornstaden.

– Det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan börja genomföra denna bostadsbyggnation tillsammans med Tornstaden. Vi har, på ett genomtänkt och förtroendeskapande sätt, tillsammans projekterat fram slutprodukten, som vi efter färdigställande kommer lägga in i vårt fastighetsbestånd för egen förvaltning. Dock kommer själva uthyrningsprocessen att ske i samarbete med Boplats i Göteborg, säger Claes Salomonsson, VD för Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB.

Samtliga lägenheter beräknas vara inflyttningsklara under första kvartalet 2019.

För frågor kring projektet:
Erik Olofsson, avdelningschef Tornstaden, 031-350 15 49

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt