Tornstaden etablerar i Malmöregionen

Tornstaden har beslutat att expandera byggverksamheten med en etablering i Malmöregionen. Med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm finns bolaget nu etablerat på landets tre största marknader.

– Efter att ha studerat marknaden i södra Sverige under en tid så ser jag med stor tillförsikt fram emot vår etablering i Malmöregionen, då det kommer att vidareutveckla organisationen och bolaget, och dessutom ge möjligheter för såväl befintliga som nya kunder och samarbetspartners. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på vårt arbetssätt och välskötta projekt som i slutändan resulterar i nöjda kunder, säger Erik Olofsson, VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden.

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden tecknade nyligen ett ramavtal med MKB Fastighets AB som sträcker sig över fyra år. Avtalet beräknas uppgå till ca 1000 lägenheter i nyproduktion. MKB är Malmös största fastighetsbolag med drygt 22.500 lägenheter och 1100 kommersiella lokaler i sitt bestånd.

Projekten är belägna i sydvästra Malmö och är hyresrätter. Första projektet beräknas starta med bygglovs/systemhandlingsprojektering under hösten 2017 med en produktionsstart preliminärt sommaren 2018.

För mer information:
Erik Olofsson, VD Byggnadsaktiebolaget Tornstaden 031-350 15 49

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt