fbpx

Tornstaden har återigen anlitats av Stena Fastigheter för att ansvara för totalentreprenaden av 159 hyresrätter i det nya bostadsområdet Sisjödal i södra delen av Göteborg. Det finns nu ett startbesked för projektet och byggnationen av de tre husen är igång. De första bostäderna beräknas vara klara för första inflyttning under hösten 2019.

I det nya bostadsområdet Sisjödal i södra Göteborg byggs just nu 550 bostäder av varierad karaktär. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Under 2017 har man arbetat med nya vägar och infrastruktur och nu sker byggnation av bostäderna i området. I Stena Fastigheters projekt pågår just nu prefabmontage och beräknad inflyttning blir etappvis med start i oktober 2019.

Stena Fastigheter är stolta över att få vara med att utveckla detta attraktiva område på ett långsiktigt sätt. Att det ännu en gång blev Tornstaden, som vi valt att fortsätta vårt täta samarbete med, visar på hur nöjda vi är med deras sätt att arbeta och hur bra det fungerat i våra övriga projekt tillsammans, säger David Berkow, nyproduktionschef för Stena Fastigheter i Göteborg.

Tornstaden har tidigare anlitats av Stena Fastigheter i ett antal projekt. Bland annat i de pågående byggnationerna av 168 nya bostäder i Kallebäcks Torn i Göteborg, samt av 444 lägenheter i Norra Kvarngärdet i Uppsala.

Samarbetet med Stena Fastigheter har fungerat mycket bra från projektering till produktion även denna gång. Med gemensamma ansträngningar och proaktivt arbete har vi tillsammans lyckats lösa de utmaningar vi stått inför utan att tappa fart eller ekonomiska förutsättningar i projektet, säger Erik Olofsson, vd Byggnads AB Tornstaden.

Läs mer om området Sisjödal

 

För mer information

Erik Olofsson, VD Byggnads AB Tornstaden
erik.olofsson@tornstaden.se, 031-350 15 49

Helena Hedlund, Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 48