fbpx

Som ett av de första bolagen i vår bransch har vi nu certifierats enligt den nya standarden inom Arbetsmiljö – ISO 45001. Det är vi mycket stolta och glada över. Vår verksamhet har noggrant granskats för att säkerställa att vi uppfyller kraven. Samtidigt recertifierades vi även inom Kvalitet och Miljö– ISO 9001 och ISO 14001.

Implementeringen är god, ledning och personal är mycket engagerade och det är utan tvekan att företaget bedriver ett proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågor, enligt rapporten från de externa revisorerna.

För oss på Tornstaden är det mycket viktigt att arbeta aktivt med de frågor som rör Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Lotta Björkman är KMA-ansvarig på Tornstaden och ansvarar för dessa områden. Genom flera arbetsplatsbesök och en grundlig genomgång med Lotta fastställdes att vårt ledningssystem och vår verksamhet helt uppfyller kraven för certifiering av de tre delarna.

Arbetet och certifieringen har ett stort värde för våra kunder och medarbetare, det ger oss samtidigt ett bra stöd för att driva verksamheten mot våra mål på ett hållbart och effektivt sätt, säger Lotta Björkman.

Mer information

Erik Olofsson, vd Byggnads AB Tornstaden
erik.olofsson@tornstaden.se

Lotta Björkman, KMA-ansvarig Byggnads AB Tornstaden
lotta.bjorkman@tornstaden.se

studentmtenVisionsbild av Mandolingatan, Liljewall Arkitekter