Magnus Lundberg blir Regionchef för Byggnads AB Tornstaden i Stockholm/Uppsala

Ledning Region Öst

Sedan Byggnads AB Tornstaden Öst etablerades i Stockholmsregionen 2015 har bolaget haft en stabil tillväxt till drygt 500 miljoner i omsättning 2019. Under 2020 förväntas omsättningen öka med cirka 25%. För att framledes kunna fortsätta växa organiskt och möta kundernas behov har Magnus Lundberg utsetts att operativt leda verksamheten i rollen som Regionchef. Magnus tillträder sin tjänst den 1 oktober.

Byggnads AB Tornstaden, som bedriver byggverksamhet i de tre storstadsregionerna, ingår i Tornstadenkoncernen som idag omsätter cirka 2 miljarder kronor. Verksamheten i Region Öst startade 2015 och utför totalentreprenader i nära samverkan med kunder i Stockholms- och Uppsalaområdet. För att långsiktigt kunna fortsätta växa organiskt och möta kundernas behov, krav och förväntningar har Magnus Lundberg internrekryterats till rollen som Regionchef. Magnus har arbetat som avdelningschef i regionen sedan starten. Han tillträder sin nya tjänst 1 oktober och innehar rollen som avdelningschef till dess att hans efterträdare är tillsatt.

– Jag känner stort engagemang för våra kunder, medarbetare och vår verksamhet. Det är med spänning jag ser fram emot att leda organisation framåt tillsammans med hängivna medarbetare och att ytterligare stärka bolagets position i Stockholms- och Uppsalaregionen. Målet är, som tidigare, att fortsätta leverera välskötta projekt till nöjda kunder, säger Magnus Lundberg om sin nya roll som Regionchef för Byggnads AB Tornstaden Öst.

– Magnus har varit verksam i bolaget sedan etableringen i Stockholmsregionen för fem år sedan och är väl förtrogen med Tornstadens arbetssätt. Han har starkt bidragit till utvecklingen av regionen och det är med varm hand och stort förtroende jag lämnar över det operativa ansvaret för verksamheten, säger Erik Olofsson, vd för Byggnads AB Tornstaden.

 

För mer information:

Erik Olofsson
VD Byggnads AB Tornstaden
erik.olofsson@tornstaden.se, 031-350 15 49

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Bild:
Tobias Stridsberg, Avdelningschef Öst
Magnus Lundberg, nytillsatt Regionchef Öst
Stefan Lagerqvist, Avdelningschef Öst

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt