fbpx

Tornstaden har i samarbete med Skara Stift och Alingsås kommun arbetat fram en detaljplan för kvarteret Prästlyckan i centrala Alingsås. I samband med ett symboliskt Första Spadtag den 8 oktober startar byggnationen av 122 bostäder samt ett underliggande garage. Första inflyttning beräknas kunna ske till sommaren 2022.

Sedan 2016 har Skara Stift och Tornstaden arbetat med en detaljplan för området Prästlyckan i centrala Alingsås tillsammans med kommunen. Nu har ett nytt bostadskvarter, som gränsar till den äldre delen av Alingsås stad, utformats. Byggstarten av de 122 bostäderna blir den 8 oktober då ett formellt första spadtag sker. Preliminär inflyttning beräknas starta under sommaren 2022.

Kvarteret Prästlyckan har utformats genom stort engagemang och erfarenhet. Med fokus på miljö, estetik och ekonomi skapas en god boendemiljö som håller över lång tid. Kvarteret består av olika huskroppar med varierade fasader av trä och puts, samt med en behaglig färgsättning för att smälta väl in i den närliggande äldre bebyggelsen. Marken som ska bebyggas består idag av en parkeringsyta i korsningen Norra Ringvägen och Prästgårdsvägen. Förutom bostäder kommer det att byggas ett underliggande garage samt en attraktiv verksamhetslokal i bottenplan.

”En klart lysande ledstjärna under hela processen har varit att skapa attraktiva, trygga och miljömässigt bra citynära bostäder för vanliga människor och därmed kunna stödja samhällsutvecklingen. Det har varit fantastiskt roligt och stimulerande att, tillsammans med Tornstaden och Alingsås kommun, kreativt men mycket konstruktivt utforma kvarteret Prästlyckan. Byggstarten är en härlig och viktig milstolpe i denna process. Själv längtar jag redan till när kvarteret Prästlyckan är klart och inflyttat och därmed fullt av vanliga människor som njuter av en fantastisk fin boendemiljö med nära till allt mitt inne i Alingsås”, säger Gert Adolfsson som är Chef för egendomsavdelningen i Skara Stift.

”Det är ett mycket fint bostadskvarter som vi tillsammans har utformat. Vi ser fram emot att få starta byggnationen och fortsätta vårt goda samarbete mot målet att skapa kvalitativa och kostnadseffektiva bostäder, samt på ett positivt sätt bidra till stadsbilden i Alingsås”, säger Tornstadens koncernchef Jan Edlund.

Läs mer här.

För mer information:

Jan Edlund
Koncernchef Tornstaden
jan.edlund@tornstaden.se, 031-350 15 09

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Mats AnebreidSpadtag i Partille Port