Byggstart för Kvarteret Prästlyckan i hjärtat av Alingsås

Första spadtag Prästlyckan

Torsdagen den 8 oktober gjöts den första detaljen av Kvarteret Prästlyckan i centrala Alingsås, då representanter från Alingsås Kommun, Skara Stift och Tornstaden gemensamt tillverkade en betongplatta med inskriptioner till kvarterets innegård. Gjutningen blev en symbolisk start för byggnationen av de 122 nya bostäder som ska bidra till stadsbilden i centrala Alingsås. Första inflyttning beräknas kunna ske till sommaren 2022.

Det blev ett annorlunda avstamp för byggnationen av bostadskvarteret Prästlyckan i Alingsås med en mindre skara människor, men under festliga former. Det symboliska spadtaget innebar en gjutning av en betongplatta med inskriptioner som kommer att pryda fastigheten. Detta gjorde Gert Adolfsson, chef för gendomsavdelningen i Skara stift tillsammans med Jan Edlund, koncernchef för Tornstaden samt Karl-Johan Karlsson (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås Kommun.

Det här är inte bara ett bostadsbygge utan ett samhällsbygge, sa Karl-Johan Karlsson.

Gert Adolfsson framhöll i sitt tal att en ledstjärna under processen varit att skapa attraktiva, trygga och miljömässigt bostäder för vanliga människor.

Det här är en fantastisk dag och viktig milstolpe i en lång process, berättade Gert Adolfsson.

Det nya bostadskvarteret i korsningen Norra Ringvägen och Prästgårdsvägen har utvecklats tillsammans med Skara Stift i samarbete med Alingsås kommun och gränsar till den äldre delen av staden. Husen kommer att få varierade fasader av trä och puts, samt med en behaglig färgsättning för att smälta väl in i den närliggande äldre bebyggelsen.

Tillsammans vill vi skapa ett gott liv byggt med omsorg i hjärtat av Alingsås, sa Tornstadens koncernchef Jan Edlund och så löd också inskriptionen på den metallskylt som gjöts in i den betongplatta som ska få pryda gården i Kvarteret Prästlyckan i framtiden.

För mer information:

www.prastlyckan.se
Skara Stifts hemsida

Jan Edlund
Koncernchef Tornstaden
jan.edlund@tornstaden.se, 031-350 15 09

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt