Staffan Waldenström ny VD för Byggnads AB Tornstaden

Staffan Waldenström VD Byggnads AB Tornstaden

Byggnads AB Tornstaden har sedan starten 2005 haft en stabil organisk tillväxt och har idag cirka 150 medarbetare i de tre storstadsregionerna samt en förväntad omsättning 2021 på cirka 2 Mdr. För att leda verksamheten och fortsätta den positiva utvecklingen har Staffan Waldenström utsetts till VD. Staffan tillträdde sin nya roll som VD måndagen den 13 september.

Byggnads AB Tornstaden utför totalentreprenader i nära samverkan med kunder och samarbetspartners. Bolaget ingår i Tornstadenkoncernen, som även bedriver projektutveckling och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen planerar för en fortsatt kontrollerad och långsiktig tillväxt och för att leda verksamheten i byggbolaget mot uppsatta mål har Staffan Waldenström utsetts till VD. Nuvarande VD, Erik Olofsson kommer i samband med detta övergå till att arbeta med affärsutvecklingsfrågor på koncernnivå, för att ytterligare stärka koncernens affärskapacitet.

Staffan har arbetat i bolaget i 14 år i flera olika roller, nu senast som vice VD och Regionchef i Syd, vilket gör att han har mycket god förståelse för hela byggverksamheten samt en god insikt i bolagets arbetssätt. Detta tillsammans med ett lyhört ledarskap, gediget tekniskt kunnande och en bred erfarenhet gör att han har de egenskaper som krävs för att leda bolaget framåt. Han tillträdde sin nya tjänst den 13 september.

”Jag är mycket glad över förtroendet och möjligheten att få leda organisationen framåt för att ytterligare stärka bolagets position i våra tre regioner. Det är väldigt inspirerande att arbeta vidare tillsammans med våra engagerade medarbetare och kunder för att fortsätta skapa välskötta projekt”, säger Staffan Waldenström om sin nya roll som VD för Byggnads AB Tornstaden.

 ”Jag är övertygad om att byggbolaget under Staffans ledning kommer fortsätta sin positiva utveckling och vill samtidigt tacka Erik för hans bidrag till bolagets resa de senaste åren. Jag ser fram emot förmånen att få fortsätta arbeta tillsammans med både Staffan och Erik i Tornstadens framtida utveckling”, säger koncernchef Jan Edlund.

För mer information:

Jan Edlund
Koncernchef AB Tornstaden
jan.edlund@tornstaden.se, 031-350 15 09

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt