Tornstaden fortsätter bygga för Stena Fastigheter i Haninge

Midskeppet och Supernova Haninge

I den nya stadsdelen Vega i Haninge söder om Stockholm växer ett nytt bostadsområde fram. Byggnationen av två bostadsprojekt för Stena Fastigheter pågår redan och nu har Tornstaden även fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av två nya projekt. Hyresrättsprojektet Midskeppet och bostadsrättsprojektet Supernova, som tillsammans kommer att innehålla 137 nya bostäder. Första inflyttning beräknas kunna ske under våren 2023.

Byggnads AB Tornstaden Öst har fått fortsatt förtroende att ansvara för totalentreprenaden av ytterligare ett kvarter i stadsdelen Vega i Haninge på uppdrag av Stena Fastigheter. 137 lägenheter fördelade på bostadsrättsprojektet Supernova samt hyresrättsprojektet Midskeppet ska byggas. Inflyttning planeras ske under våren 2023.
I de närliggande kvarteren Storseglet och Gaffelseglet pågår redan byggnationen av totalt 331 hyresrätter.

Vi är glada över att vi får möjlighet att fortsätta arbeta med Stena Fastigheter i Haninge och tillsammans skapa fler välskötta projekt som vi båda kan vara stolta över, säger Magnus Lundberg som är regionchef för Byggnads AB Tornstaden Öst.

Projektet ska miljöcertifieras enligt Svanen och bl.a. kommer man att ha solceller på taket och använda el från vindkraft. Fasaden kommer till viss del kläs med fasadplåt från återbrukad och återvunnen aluminium.

Haninge är ett av länets mest expansiva och intressanta områden vad gäller stadsutveckling. I Vega planeras för 3 500 nya bostäder och en befolkning på över 10 000 invånare. Stena Fastigheter står ensamt för nästan hälften av byggnationen, med ca 1 500 bostäder – såväl hyres- som bostadsrätter.

Vi fortsätter bygga med en variation av upplåtelseformer på bostäder i Vega vilket är en nyckel för att stadsdelen blir hållbar och attraktiv över tid, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

 

För mer information:

Magnus Lundberg
Regionchef Byggnads AB Tornstaden Öst
magnus.lundberg@tornstaden.se, 08-779 97 05

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt