fbpx

Fastighet vid Göteborgs Central som utnyttjas som kontor och verkstad.

Fastighetsfakta

Område Gullbergsvass
Kommun Göteborg
Fastighetsbeteckning Gullbergsvass 703:58
Adress Kruthusgatan 7
Fastighetstyp Industrifastighet

Fasad mot Ingela Gatenhielms gata