fbpx
Hantverkare och platsledning

Med kompetens som grund

Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga ledord. Vi strävar efter delaktighet och samarbete genom hela byggprocessen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Genom kunskap och engagemang arbetar vi fram de bästa lösningarna för våra kunders behov och genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare förbättras vår förmåga att lösa dessa behov.

Staffan Waldenström, vd
Byggnads AB Tornstaden

Staffan Waldenström Vd Byggnads AB Tornstaden

Tillsammans når vi längst

Vår affärsidé bygger på totalentreprenader från idé till färdigt projekt i nära samverkan med våra kunder och när möjligheten ges att delta tidigt i byggprocessen skapas en välplanerad och effektiv produktion. Vi strävar efter att bygga på ett resurseffektivt och kostnadsmedvetet sätt och skapar därigenom ett ökat kundvärde och goda miljöer.

Samverkan

Här finns vi

Vi har regionkontor för vår byggverksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga för respektive region här. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Karta med regioner

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga personer i vår byggverksamhet. För kontakt via e-post ange adressen enligt fornamn.efternamn@tornstaden.se

Varmt välkommen att kontakta oss!

 • Staffan Waldenström
  Staffan Waldenström VD Byggnads AB Tornstaden

  031-350 15 41
  076-548 15 41

 • Peo Rydholm
  Peo Rydholm Regionchef Öst

  08-779 97 04
  0709-29 47 04

 • Jon Blomberg
  Jon Blomberg Regionchef Väst

  031 – 350 15 37
  0765 – 48 15 37

 • Viktor Nordenborg
  Viktor Nordenborg Avdelningschef Väst

  031-350 15 40
  0765-48 15 40

 • Jonas Särnström
  Jonas Särnström Avdelningschef Väst

  031-350 15 38
  076-548 15 38

 • Jimmy Gustafsson
  Jimmy Gustafsson Avdelningchef Väst

  031 – 350 15 16
  076 – 548 15 16

 • Reine Johnsson
  Reine Johnsson Avdelningschef Väst

  031-350 15 52
  0765-48 15 52

 • Mats Anebreid
  Mats Anebreid Avdelningschef Syd

  040-660 97 74
  0709-29 47 74

 • Lars Söderberg
  Lars Söderberg Projektstöd

  031-350 15 12
  076-548 15 12

 • Mattias Törnqvist
  Mattias Törnqvist Tf KMA-ansvarig

  040- 660 97 76
  0709- 29 47 76

 • Josef Buskhe
  Josef Buskhe Personalchef

  031-350 15 18
  076-548 15 18