fbpx
Hantverkare och platsledning

Med kompetens som grund

Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga ledord. Vi strävar efter delaktighet och samarbete genom hela byggprocessen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Genom kunskap och engagemang arbetar vi fram de bästa lösningarna för våra kunders behov och genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare förbättras vår förmåga att lösa dessa behov.

Staffan Waldenström, vd
Byggnads AB Tornstaden

Staffan Waldenström Vd Byggnads AB Tornstaden

Tillsammans når vi längst

Vår affärsidé bygger på totalentreprenader från idé till färdigt projekt i nära samverkan med våra kunder och när möjligheten ges att delta tidigt i byggprocessen skapas en välplanerad och effektiv produktion. Vi strävar efter att bygga på ett resurseffektivt och kostnadsmedvetet sätt och skapar därigenom ett ökat kundvärde och goda miljöer.

Samverkan

Här finns vi

Vi har regionkontor för vår byggverksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga för respektive region här. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Karta med regioner

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga personer i vår byggverksamhet. För kontakt via e-post ange adressen enligt fornamn.efternamn@tornstaden.se

Varmt välkommen att kontakta oss!

 • Staffan Waldenström
  Staffan Waldenström VD Byggnads AB Tornstaden

  031-350 15 41
  076-548 15 41

 • Jon Blomberg
  Jon Blomberg Regionchef Väst

  031 – 350 15 37
  0765 – 48 15 37

 • Lars Söderberg
  Lars Söderberg Avdelningschef Väst

  031-350 15 12
  076-548 15 12

 • Jonas Särnström
  Jonas Särnström Avdelningschef Väst

  031-350 15 38
  076-548 15 38

 • Viktor Nordenborg
  Viktor Nordenborg Avdelningschef Väst

  031-350 15 40
  0765-48 15 40

 • Reine Johnsson
  Reine Johnsson Avdelningschef Väst

  031-350 15 52
  0765-48 15 52

 • Magnus Lundberg
  Magnus Lundberg Regionchef Öst

  08-779 97 05
  070-929 47 05

 • Marie Engström
  Marie Engström Avdelningschef Öst

  08-779 97 14
  070-929 47 14

 • Stefan Lagerqvist
  Stefan Lagerqvist Avdelningschef Öst

  08-779 97 17
  070-929 47 17

 • Erik Eriksson
  Erik Eriksson Avdelningschef Syd

  040-660 97 61
  070-929 47 61

 • Mats Anebreid
  Mats Anebreid Avdelningschef Syd

  040-660 97 74
  0709-29 47 74

 • Josef Buskhe
  Josef Buskhe Personalchef samt tf KMA-ansvarig

  031-350 15 18
  076-548 15 18