fbpx
Hantverkare och platsledning

Med kompetens som grund

Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga ledord. Vi strävar efter delaktighet och samarbete genom hela byggprocessen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Genom kunskap och engagemang arbetar vi fram de bästa lösningarna för våra kunders behov och genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare förbättras vår förmåga att lösa dessa behov.

Staffan Waldenström, vd
Byggnads AB Tornstaden

Staffan Waldenström Vd Byggnads AB Tornstaden

Tillsammans når vi längst

Vår affärsidé bygger på totalentreprenader från idé till färdigt projekt i nära samverkan med våra kunder och när möjligheten ges att delta tidigt i byggprocessen skapas en välplanerad och effektiv produktion. Vi strävar efter att bygga på ett resurseffektivt och kostnadsmedvetet sätt och skapar därigenom ett ökat kundvärde och goda miljöer.

Samverkan

Här finns vi

Vi har regionkontor för vår byggverksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga för respektive region här. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Karta med regioner