fbpx
bf_5725_web_normal

Med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I allt vi gör tänker vi långsiktigt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på en självklar central plats i verksamheten.

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är medlemmar i Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) som samlar bygg- anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart.

Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 9001, ISO14001. Som en av de första i vår bransch har vi också blivit certifierade enligt den nya arbetsmiljöstandarden ISO45001.

lotta-bjrkman_kontakt

Arbetet och certifieringen har ett stort värde för våra kunder och medarbetare, det ger oss samtidigt ett bra stöd för att driva verksamheten mot våra mål på ett hållbart och effektivt sätt.

Lotta Björkman, KMA-ansvarig
Byggnads AB Tornstaden

KMA-ansvarig
Lotta Björkman
lotta.bjorkman@tornstaden.se, 031-350 15 47

Kvalitet
Vi skall som den moderna byggmästaren alltid sträva efter nöjda kunder för att vinna deras förtroende på kort och lång sikt. Vi skall i varje enskilt projekt, identifiera och uppfylla våra kunders och våra egna förväntningar. Vi skall genom ett strukturerat arbetssätt, väl genomarbetad planering samt ordning och reda skapa välskötta projekt som levereras i rätt tid till rätt kvalitet. Vårt kvalitetsarbete skall omfatta all verksamhet, såväl våra egna medarbetare som våra underentreprenörer och leverantörer. Vi skall utveckla vårt kvalitetsledningssystem genom att utbilda och kontinuerligt höja våra medarbetares kompetens samt ta vara på erfarenheter från våra projekt så att vi ständigt strävar mot förbättringar.

Miljö
Vi skall genom vårt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling, där vi utöver ständig minskning av vår egna miljöpåverkan, även verkar proaktivt, genom att motivera och hjälpa våra kunder och medarbetare att göra bra miljöval. I vår verksamhet betraktar vi efterlevnad av lagar och andra krav som en självklarhet.

Arbetsmiljö
Vi skall genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med våra medarbetare, kunder, konsulter, underentreprenörer och leverantörer skapa en säker arbetsplats med god trivsel. Vi skall fokusera på att förebygga risker och genom erfarenhetsåterföring vidta åtgärder för att ständigt förbättra vår arbetsmiljöprestanda. I vår verksamhet skall tillämpliga lagar och bindande krav användas.