fbpx
bf_5725_web_normal

Med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I allt vi gör tänker vi långsiktigt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på en självklar central plats i verksamheten.

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden är medlemmar i Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) som samlar bygg- anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart.

Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 9001, ISO14001. Som en av de första i vår bransch har vi också blivit certifierade enligt den nya arbetsmiljöstandarden ISO45001.

Helena Koorp, KMA-ansvarig

Arbetet och certifieringen har ett stort värde för våra kunder och medarbetare, det ger oss samtidigt ett bra stöd för att driva verksamheten mot våra mål på ett hållbart och effektivt sätt.

 

Helena Koorp, KMA-ansvarig
Byggnads AB Tornstaden

Kvalitet
Genom ett strukturerat arbetssätt, väl genomarbetad planering samt ordning och reda är vårt mål att varje enskilt projekt är ett välskött projekt som levereras i rätt tid till rätt kvalitet. Vårt kvalitetsarbete omfattar all verksamhet, såväl våra egna medarbetare som våra underentreprenörer och leverantörer. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem genom att utbildning och genom att ta vara på våra tidigare erfarenheter.

Miljö
Vårt miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling, där vi utöver ständig minskning av vår egen miljöpåverkan, även verkar proaktivt, genom att motivera och hjälpa våra kunder och medarbetare att göra bra miljöval. I vår verksamhet betraktar vi efterlevnad av lagar och andra krav som en självklarhet.

Arbetsmiljö
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i samverkan med våra medarbetare, kunder, konsulter, underentreprenörer och leverantörer skapar vi en säker arbetsplats med god trivsel. Vi fokuserar på att förebygga risker och genom erfarenhetsåterföring vidta åtgärder för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.