fbpx
Inflyttning Tornugglan

In- och utflyttning

Vad gäller vid inflyttning?

Vanligtvis gäller kontrakten från den 1:a i månaden och som inflyttande hyresgäst har du rätt att tillträda klockan 12. Men om den 1:a infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag som julafton, midsommarafton eller nyårsafton får du inte flytta in förrän nästa vardag.

Om du kommit överens med avflyttande hyresgäst om att flytta in tidigare motsätter vi oss inte det, men man ska vara medveten om att det är den som har kontrakt för lägenheten som har ansvar för den – se till att hemförsäkring finns.

Nycklarna till lägenheten får du antingen från oss på kontoret, eller från avflyttande hyresgäst om så har överenskommits. När du flyttat in är det bra att du genast kontrollerar att det är helt tömt och väl städat i lägenheten och förrådet. Skulle det inte vara det vill vi att du kontaktar oss omgående. Du kan också kontakta den avflyttade hyresgästen direkt, om du har kontaktuppgifter.
Om du upptäcker skador i lägenheten ska du kontakta oss för att informera om det och för att få veta om det ska åtgärdas samt att det finns noterat i besiktningsprotokollet.

Glöm inte att du måste teckna elavtal och hemförsäkring och om så önskas abonnemang för bredband/TV/telefoni.

Vad gäller vid utflyttning?

Uppsägningar ska göras skriftligt med kontraktsinnehavarens namnteckning och det går bra att fota/scanna och maila in din uppsägning. När du sagt upp din lägenhet får du inom kort en skriftlig bekräftelse där det framgår vilken dag du måste flytta ut.

För bostäder är uppsägningstiden tre hela månader. Kortare uppsägningstid medges endast  om nästkommande hyresgäst önskar tidigare inflyttning. Skriv i din uppsägning att du har det som önskemål. Blankett för uppsägning finns här.

Du har rätt att ha kvar lägenheten till klockan 12 den första vardagen i månaden efter att kontraktet upphört. Du kan komma överens med nästa hyresgäst om en tidigare flyttdag, men glöm inte att ansvaret för lägenheten är ditt så länge ditt kontrakt gäller. Säkerställ att hemförsäkring finns.

Samtliga nycklar och tagar du fått vid inflyttning ska lämnas åter till oss, eller till nästkommande hyresgäst om så överenskommits. Även de eventuella extranycklar och tags som du beställt ska lämnas. Saknas nycklar debiterar vi kostnaden för dem eller för cylinderbyte om det behövs.

Lägenheten och förrådet ska lämnas tömt och mycket väl städat, se gärna broschyren ”Tips inför flytten” som på ett enkelt sätt beskriver vad som ska göras och med checklistor så man inte glömmer något.