fbpx
Kontor

Viktig information till våra leverantörer

På den här sidan hittar du information om vad du som leverantör behöver känna till vid fakturering till Tornstaden för att få en effektiv hantering av fakturan och därmed också betalning. Vi föredrar att du i första hand sänder fakturor elektroniskt (EDI-faktura) och i andra hand med PDF-faktura via mejl. Tornstadenkoncernen består av många bolag så tänkt på att ange rätt bolag samt att märka fakturan med korrekt projektnummer. Saknar du någon information så fråga din beställare. Om du vill ha instruktionerna i PDF ladda ner dem här.

EDI-FAKTURA

Faktura via fil

VAN-operatör: Crediflow
Format: Svefaktura eller Peppol Billing 3

E-fakturaadress till respektive bolag finns i vår bolagsförteckning. Samtliga fakturor (förutom de som avser våra fastighetsbolag) måste också innehålla ett aktuellt projektnummer ska anges i ett av referensfälten. I systemet sker sedan en referenskontroll vilket innebär att fakturan stoppas om godkänt referensnummer saknas. Våra projektnummer består av 4 eller 5 siffror.

Vid fakturering via Svefakturaformatet ska projektnummer läggas i ”RequisitionistDocumentReference” och i Peppolformatet i ”BuyerReference”. I ekonomisystem brukar detta motsvara ett fält som benämns “Er referens” eller “Er elektroniska referens”, men det kan variera från system till system.

Om du har problem med att skicka EDI-faktura ska du i första hand kontakta supporten för ditt ekonomisystem eller din VAN-operatör.

PDF-FAKTURA

Faktura via mejl

Mejladress för pdf-faktura: tornstaden@pdf.attest.nu

Om du inte har möjlighet att leverera en EDI-faktura kan du skicka din faktura via mejl i PDF-format. Mejladressen kan  endast användas till att skicka fakturor.

OBS! Endast en PDF-fil per faktura. Det vill säga att underlag som tillhör fakturan ska vara inskannat tillsammans med fakturan.

Fakturamottagare inklusive ID-kod samt projektnummer måste finnas på fakturan. ID-koden är unik för varje bolag och finns i bolagsförteckningen.

Exempel:
Bolagsnamnet
ID xxxxxxxxxxxxx

Fakturera rätt bolag

Du behöver kontrollera att du fakturerar rätt bolag. Vi kan på grund av moms- och redovisningsregler inte flytta fakturor mellan bolagen om fel bolag är fakturerat. Därför kommer en felaktigt ställd faktura att returneras. Du kommer att behöva skicka en ny faktura med korrekta uppgifter och med nytt förfallodatum.

Märkning

En märkning ska finnas på samtliga fakturor (förutom de som avser våra fastighetsbolag). Märkningen ska vara ett 4-5 siffrigt projektnummer du har fått av beställaren. Projektnumret ska stå på raden ”er referens” på fakturan. En faktura kan bara innehålla ett projektnummer. Om du inte erhållit projektnummer var vänlig och kontakta beställaren. Saknas referens eller om den är felaktigt angiven kommer fakturan att returneras till er för komplettering.

Betalningsvillkor och reklamationer

Våra betalningsvillkor är minst 30 dagar från ankommen faktura. Expeditions- fakturerings- eller liknande avgifter accepteras inte, ej heller dröjsmålsränta och avgifter i samband med reklamerade eller bestridna fakturor. Eventuella betalningspåminnelser skickas till tornstaden@pdf.attest.nu

EDI-faktura

EDI-faktura även kallad E-faktura (elektronisk faktura) är en faktura som skickas helt elektroniskt. EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange och innebär att fakturan överförs till mottagaren som strukturerad information i ett överenskommet format. EDI är inte samma sak som en PDF-faktura eftersom en PDF-faktura inte innehåller samma överenskomna strukturerade information som en EDI-faktura. PDF-fakturan läses precis som om det vore en pappersfaktura. Med EDI kan fakturans innehåll utläsas utan risk för felaktigheter och får därmed en effektivare och säkrare fakturahantering.

Har du frågor?

Kontakta Ekonomiavdelningen via mejl info@tornstaden.se eller telefon 031-350 15 00

Checklista för fakturans innehåll

 • Fakturatyp – debet eller kreditfaktura
 • Datum för fakturans utfärdande
 • Betalningsvillkor (förfallodatum)
 • Fakturanummer (OCR-nr)
 • Utställarens organisationsnummer
 • Köparens momsregistreringsnummer – om köparen är skattskyldig för köpet (s.k. omvänd skattskyldighet)
 • Fullständigt namn och adress för utställaren
 • Beställarens korrekta bolagsnamn
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • Fakturatotal – brutto och netto
 • Momsbelopp och momssats i procent
 • Uppgift om fakturan omfattas av ”omvänd betalningsskyldighet” vid utförd byggtjänst
 • För att säkerställa korrekt betalningsinformation ser vi helst att våra leverantörer har bankgiro
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter – namn, samt telefonnummer och mailadress
 • Projektnummer – Observera att en faktura bara kan innehålla ett projektnummer
 • Vid kreditfaktura ska fakturanummer för debetfaktura som avses anges
Arbetsledning Malmö

Tänk på!

Omvänd moms vid byggtjänster

Fakturan ska vara utan moms och köparens, det vill säga vårt bolags momsregistreringsnummer (VAT-nr) ska anges. På fakturan ska du också ange texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.