fbpx
Arbetsledning Malmö

Den moderna byggmästaren

Tornstaden är en bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé till färdiga projekt – allt under ett tak.

I kombination med stor lyhördhet för kundens behov, kompetenta medarbetare, modernt tillämpad affärsmodell och stark finansiell ställning har Tornstaden vuxit till att bli en av Göteborgsregionens större aktörer. Sedan hösten 2015 finns vi etablerade i Stockholm och sedan våren 2018 även i Malmö. Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning, där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga honnörsord.

Karta med regioner

Våra tre verksamhetsgrenar Projektutveckling, Bygg och Fastighet drivs utifrån en helhetssyn där kunden alltid står i centrum.

PROJEKTUTVECKLING
Vår projektutvecklingsverksamhet innebär huvudsakligen utveckling av bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Vi håller i samtliga delar av processen för att säkerställa kvalitet och skapa funktionella och attraktiva bostäder.

BYGG
Byggverksamheten utför byggnation på totalentreprenad där vi tillsammans med våra kunder gemensamt strävar efter att projektera och bygga så rationellt, miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt. Den övervägande delen av projekten utförs på uppdrag av externa kunder.

Affärsområden

FASTIGHET
I fastighetsbolaget förvaltar vi våra egna fastigheter som innehåller bostäder och kommersiella lokaler. Vi samarbetar med våra hyresgäster för att skapa bra och trygga boendemiljöer och välanpassade lokaler för respektive verksamhet.

KONCERNLEDNING

Staffan Waldenström VD Byggnads AB Tornstaden
Therese Kilenstam VD Tornstaden Projektutveckling
Marcus Westman Ekonomi- & Finanschef AB Tornstaden
Martin Petersson Fastighetschef Tornstaden Fastighets AB
Jan Edlund Koncernchef AB Tornstaden

Koncernledning

På stadig grund

Sedan starten har vi på Tornstaden byggt fler än 10 000 bostäder på totalentreprenad i nära samverkan med våra kunder och leverantörer. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har regionkontor i Stockholm och Malmö. Tillsammans är vi 150 medarbetare fördelade på de tre storstadsregionerna. De tre affärsområdena bedriver sina respektive verksamheter i dotterbolag. Med vår samlade kompetens inom koncernen blir vi en trygg partner för våra kunder.

Omsättning och anställda
Organisationsstruktur
huvudkontor_web

STYRELSE I AB TORNSTADEN

Hans Ljungkvist – Styrelseledamot, Ordförande
Jan Edlund – Styrelseledamot, VD
Staffan Liljequist – Styrelseledamot
Karl Liljequist – Styrelseledamot
Andreas Edlund – Styrelseledamot
Therese Kilenstam – Styrelsesuppleant