fbpx
Platsledning

Den moderna byggmästaren

Tornstaden är en bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé till färdiga projekt – allt under ett tak.

I kombination med stor lyhördhet för kundens behov, kompetenta medarbetare, modernt tillämpad affärsmodell och stark finansiell ställning har Tornstaden vuxit till att bli en av Göteborgsregionens större aktörer. Sedan hösten 2015 finns vi etablerade i Stockholm och sedan våren 2018 även i Malmö. Vi vill bevara den traditionella byggmästarrollen i en modern tappning, där yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap är viktiga honnörsord.

Karta med regioner

VÅRA TRE VERKSAMHETSGRENAR; PROJEKTUTVECKLING, BYGG OCH FASTIGHET DRIVS UTIFRÅN ETT HELHETSTÄNKANDE DÄR KUNDEN ALLTID STÅR I CENTRUM.

Affärsområden

PROJEKTUTVECKLING
Vår projektutvecklingsverksamhet innebär huvudsakligen utveckling av bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Vi håller i samtliga delar av processen för att säkerställa kvalitet och skapa funktionella och attraktiva bostäder.

BYGG
Byggverksamheten utför byggnation på totalentreprenad där vi tillsammans med våra kunder gemensamt strävar efter att projektera och bygga så rationellt, miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt. Den övervägande delen av projekten utförs på uppdrag av externa kunder.

FASTIGHET
I fastighetsbolaget förvaltar vi våra egna fastigheter som innehåller bostäder och kommersiella lokaler. Vi samarbetar med våra hyresgäster för att skapa bra och trygga boendemiljöer och välanpassade lokaler för respektive verksamhet.

jan-edlund-fri

Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare förverkligar vi idéer till färdiga projekt. Detta gör vi med kunskap, engagemang och affärsmannaskap i kombination med koncernens finansiella styrka.

Jan Edlund, koncernchef
AB Tornstaden