fbpx

Denna fastighet innehåller lokaler för vårdcentral, tandvård och ett apotek på entréplanet. Här finns även ett underliggande parkeringsgarage.
I en del av bottenvåningen inryms en sopterminal, vilken är hjärtat i Kvillebäckens exploatering med avseende på miljöåtervinning samt ett transformatorrum för Göteborgs Energi som försörjer stora delar av närområdet.

Projektfakta

Kommun Göteborg
Område Kvillebäcken
Kund Tornstaden Projektutveckling
Entreprenadstyp Totalentreprenad
Projekstorlek ca 5 400 m2
Byggtid Mars 2012 – Juni 2013