fbpx

Nybyggnad och ombyggnad för hotell vid Liseberg

Projektet avser en ombyggnadsdel av ett tryckeri som byggs ihop med en ny byggnad på 16 våningar och planeras innehålla 217 rum med tillhörande allmänna ytor i form av restaurang- och umgängesytor. Projektet ska certifieras enligt BREEAM-SE nivå GOOD.

Projektfakta

Kommun Göteborg
Område Göteborg
Antal rum 217
Kund Typographia Fastighets AB
Entreprenadstyp Totalentreprenad
Byggtid Q4 2023 – Q2 2026

KoningsbakkaeSkogsgläntan Nordtag Kungälv