fbpx

På uppdrag av AB Tornstaden har vi byggt och utvecklat i egen regi en kontorsfastighet som inrymmer koncernens samlade verksamhet. Vi flyttade in i de nya lokalerna i december 2006. En tillbyggnad på ca 1000 m2  utfördes under 2013-2014.

Projektfakta

Kommun Göteborg
Område Lunden
Kund Tornstaden Projektutveckling AB
Entrepenadtyp Totalentrepenad
Projektstorlek 2400 m2
Byggtid Januari – November 2006