fbpx [home_finder]

Löfving — en äventyrare och spion

Finländaren Stefan Löfving har förärats en väg på Rindö, men få vet vem det var. Faktum är att hans liv är som en lång rad Münchhausen-historier – med den skillnaden att de flesta är alldeles sanna.

Löfving beskrivs som ”den stora ofredens djärvaste personer”, det vill säga under de Nordiska krigen i början av 1700-talet. I dag skulle han kunna beskrivas som en spion och gerillasoldat som agerade med kungens goda minne. Otaliga historier berättar om hans mod, som när han med sex man slog en tiodubbelt större rysk trupp utan att förlora en enda man – men 52 ryssar dog! Själv klarade han sig undan alla strapatser med ett bortskjutet vänsteröra och brännsår i ansiktet efter krutstänk.

Ett av Löfvings alla äventyr utspelades nära Rindö och kallas ”Spektaklet vid Lindalssundet”. Det var sensommaren 1719 och den ryska flottan härjade i skärgården. Löfving var ute och spanade med fem man när de vid Vindö strömmar stötte ihop med en ryssen: flera galärer, bemannade med 200-300 man vardera, skärbåtar och slupar.

Denna gång tvingades Löfving fly in i Sundsviken där båten övergavs. De sprang från Sund till Siggesta, ordnade hästar – och red tillbaka till Skärmaräng vid Lindalssundet. Genom att bullra och skjuta med två små kanoner fick de ryssarna att tro att det fanns en större svensk trupp där. Så ryssarna stannade upp i vad som än i dag kallas Ryssviken.

Löfving gjordes känd genom Zacharias Topelius ”Fältskärns berättelser” och han är också huvudperson i flera historiska romaner av Björn Holm.