fbpx [home_finder]

Ryssen kommer!

Efter Karl XII:s död 1718 och fredsavtalen 1719 och 1721 var den svenska stormaktstiden över. Ryssland var inte sena att dra fördel av Sveriges svaghet och 1719 plundrade och härjade den ryska flottan i Stockholms skärgård.

Nu började bygget av fästningen Fredriksborg vid Oxdjupet på Värmdösidan. Fästningen, med fasta batterier skyddade i fort som rymde en besättning på 2000 man, betraktades som ett av Europas modernaste fästningsverk och stod klar 1733. Hotet från öster var ändå påtagligt. 1858, medan Krimkriget fortfarande rasade, började Rindö redutt byggas. Försvarsskansen stod klar 1863 och kunde skjuta åt alla håll. Dessutom sänktes sprängsten från bygget i Oxdjupet för att försvåra för fiendens fartyg.