fbpx [home_finder]

Världens modernaste fästning

Sedan Oxdjupet muddrats för att ge större och mer djupgående fartyg en farled in till Stockholm, behövde också försvaret moderniseras.

På Rindö stod den då hypermoderna Oscar Fredriksborgs fästning färdig 1877, tio år efter byggstart. Fästningen bestod av två delar, övre och nedre verken, som hade förbindelse med varandra genom en sprängd underjordisk gång (vid detta arbete användes nitroglycerin för första gången i Sverige). Från undre verket kunde torpeder skjutas ut under vattnet mot fartyg i farleden. Övre verket var bestyckat med ett stort antal pjäser, bland annat tre 24-centimeterskanoner.

Oscar Fredriksborg markerade starten för ett helt nytt tänkande för fästningar. Förutom sprängningen in i berget, användes betong som byggmaterial och pansar som fasadskydd. Nytt var också fästningens låga profil, där endast det nödvändigaste var synligt.

Sedan 2002 är Oscar-Fredriksborgs fästning ett byggnadsminne.