fbpx
Välj lägenhet och hitta ditt boende.
Rotera
Rotera
« Tillbaka till översikt / Brf Dykaren översikt Prislista

  Visa lägenhetslista
  Lght Rum Area Pris Status

  Lägenhetsfakta

   Intresseanmälan   Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter enligt GDPR.*
    In Okategoriserade

   Nu säljer Vasallen större delen av sitt bestånd av byggrätter, förvaltningsfastigheter och råmark i Rindö Hamn. Det är företagen AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center som tar över den fortsatta utvecklingen av området Rindö hamn.

   Sedan Vasallen köpte det tidigare regementsområdet på Rindö 2005 har den nya skärgårdsstadsdelen Rindö Hamn växt fram i en allt snabbare takt. Redan från start koncentrerade sig Vasallen på helhetsutvecklingen av området och på att bygga om de gamla sekelskifteshusen i sten.

   – Nu är Rindö Hamn en levande skärgårdsidyll. Här finns 200 färdiga bostäder och ytterligare 100 som är sålda och under produktion. Området har en stor hamn och flera företagare har valt att etablera sig här, säger Fredrik Brehmer som är vice vd på Vasallen.

   Köpare som kan ta ansvar för helheten
   Eftersom huvuddelen av bostadsutvecklingen framöver kommer att vara nyproducerade bostäder är det ett naturligt steg för Vasallen att lämna över stafettpinnen till en bostadsutvecklare som är mer inriktad på det.

   – Det har varit viktigt för oss att hitta en köpare som kan ta ansvar även för hamnen och som kan fortsätta utveckla och förvalta företagandet i Rindö Hamn, säger Fredrik Brehmer och fortsätter:

   – Kombinationen av AB Tornstaden med sin stora kompetens och stabilitet inom bostadsutveckling, för både hyresrätter och bostadsrätter, och Öckerö Maritime Center med sin breda förståelse för hamndrift och övrigt företagande inom marin verksamhet tror vi kommer att bli perfekt för Rindö hamns fortsatta utveckling.

   Tillträden kommer att ske successivt under 2018 och 2019, och Vasallen kommer fram till dess att vara kvar och färdigställa sina egna bostadsprojekt och infrastrukturarbeten.

   Frågor och svar
   Vad betyder det för mig som köpt bostad i Rindö Hamn?
   Köparna AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center har för avsikt att fortsätta med samma utveckling av Rindö Hamn som Vasallen arbetat med, så sannolikt blir det inte någon skillnad jämfört med om Vasallen skulle fortsatt äga området.

   Vad betyder det för mig som köpt bostad i Brf Kapernaum eller Brf Oxdjupet?
   Vasallen kommer helt enligt ursprunglig plan att dels färdigställa projekten och dels finnas kvar efter inflyttningarna. Vi kommer successivt att lämna över förvaltningen av husen till de boende själva, precis som tidigare skett med de andra bostadsrättsföreningarna i Vasallens regi.

   Vad betyder det för mig som driver företag i Rindö Hamn och som hyr av Vasallen?
   Det blir ingen direkt skillnad eftersom Tornstaden och Öckerö Maritime Center önskar fortsätta hyra ut till företagen på samma premisser som Vasallen. Hyresgästernas ingångna avtal fortsätter gälla.

   Vad händer med hamnen?
   Hamnen kommer att ägas, utvecklas och drivas av Öckerö Maritime Center. Precis som tidigare när Vasallen ägt hamnen så kommer den långsiktiga användningen av hamnen att i första hand rikta sig mot näringsidkarna och de boende i området. Men en viss utveckling även av gästhamnsplatser kan komma att ske.

   Nu blir det väl inga hyresrätter för bostäder i Rindö Hamn?
   Jo, det är faktiskt kanske till och med större chans att det inte bara byggs hyresrätter utan också att det långsiktigt finns kvar. Vasallen har överfört sitt åtagande mot kommunen – att se till att det byggs minst 50 bostäder med hyresrätter – till Tornstaden. Och Tornstaden är uttalat positiva till hyresrätter och har det sedan tidigare som en viktig del av sin verksamhet. I Göteborg har Tornstaden ett betydande bestånd av hyresrätter för egen långsiktig förvaltning.

   Vem ser till att Rindö Hamn färdigställs?
   Vasallen kommer att finnas kvar i området för att göra färdigt både sina egna bostadsprojekt och de exploateringsåtaganden som Vasallen har gentemot kommunen och Roslagsvatten, dvs bygga färdigt gatu- och va-nät mm. Detta inkluderar också strandpromenaden vid Oxdjupet och det nya s k Hamntorget. I övrigt finns redan sedan tidigare också andra byggherrar verksamma i området och dessa färdigställer givetvis sina projekt oavsett den nu aktuella affären.