fbpx

På uppdrag av Göteborg Stad Lokalförvaltningen har Tornstaden fått i uppdrag att på totalentreprenad förnya Kärraskolan. Nybyggnationen kopplar samman en förskola för drygt 140 barn med en F-9 skola för cirka 800 elever.

Stora delar av den gamla skolan rivs för att ge plats åt den nya delen. Hela nybyggnaden kommer att bli i två plan och sätts ihop med en befintlig skolbyggnad. En ny entréhall blir själva navet i byggnaden, som kommer att ha stora glaspartier och sittvänliga breda trappor för en modern och ljus miljö. Projektet beräknas vara klart höst/vinter 2018.