fbpx

I konkurrens med ett antal andra aktörer har Tornstaden fått förnyat förtroendet av Framtiden Byggutveckling att ansvara för totalentreprenaden av ytterligare ett kvarter vid Mandolingatan i Västra Frölunda. Utöver de 140 hyresrätter samt P-hus som är i produktion just nu, startas under hösten byggnationen av 155 nya hyresrätter i närliggande Kvarter D. Projekten på Mandolingatan ingår i bostadssatsningen BoStad2021. 

På Mandolingatan i Västra Frölunda har Framtiden Byggutveckling utvecklat ett område som ska tillföra cirka 560 nya hyresrätter till Göteborg. Bostäderna kommer att ägas och förvaltas av Poseidon. Byggnads AB Tornstaden har idag Kvarter BC i produktion och kommer i höst starta byggnationen av 155 nya hyresrätter i Kvarter D. Det är ett slutet kvarter med varierande våningsplan, tegelfasader, sedumtak och en grön gård.

”I sitt anbud för kvarter D lyckades Tornstaden tillskapa fler lägenheter. Anbudsgivarna gavs i anbudsskedet möjlighet att lämna in förslag på alternativa utformningar av projektet, varpå flera alternativ inkom. I den sammanvägda bedömningen var det ett genomtänkt och tydligt förslag i kombination med priset som ledde till att just Tornstaden fick uppdraget. Jag är jättenöjd med resultatet och framförallt med att vi kan bidra med fler lägenheter inom projektet och i Frölunda”, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

”Vi har idag två hyresrättsprojekt i produktion för Framtiden Byggutveckling i Göteborg och vi är glada att vi fått förnyat förtroende i ytterligare ett projekt på Mandolingatan. Upphandlingsmodellen har skapat förutsättningar för oss att nyttja vår erfarenhet, kompetens och kreativitet för att optimera kvalitet och ekonomi vilket känns mycket bra. Nu ser vi fram emot vårt fortsatta samarbete”, säger Erik Olofsson som är vd för Byggnads AB Tornstaden.

 

För mer information:

Erik Olofsson
VD Byggnads AB Tornstaden
erik.olofsson@tornstaden.se, 031-350 15 49

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

BonTop i MölnlyckePartille Port - Magnolia Bostad