Tornstaden bygger för co-living på uppdrag av Stena Fastigheter

Stadsdelen Vega - Stena Fastigheter

I den nya stadsdelen Vega i Haninge söder om Stockholm växer ett nytt bostadsområde fram. Snart startar byggnationen av kvarteret Gaffelseglet som innehåller ett nytt spännande koncept där man, förutom vanliga hyresrätter, även skapar möjligheter för co-living. Tornstaden har fått förtroendet av Stena Fastigheter att ansvara för totalentreprenaden av projektet som kommer att bestå av 146 hyresrätter och 18 enheter för co-living. Första inflyttning beräknas kunna ske under våren 2022.

Byggnads AB Tornstaden har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av ytterligare ett kvarter i stadsdelen Vega i Haninge på uppdrag av Stena Fastigheter. I Kvarteret Storseglet pågår byggnationen av 185 hyresrätter och inom kort startar även byggnationen av grannkvarteret Gaffelseglet. Gaffelseglet kommer att bestå av 146 hyresrätter och 18 bostäder kommer att byggas efter Stena Fastigheters koncept We share där tanken är att man ska få tillgång till mer yta, mer innovativa lösningar och mer service. Husen byggs kring en gemensam gård och inflyttning planeras ske etappvis från våren 2022.

Haninge är ett av länets mest expansiva och intressanta områden vad gäller stadsutveckling. I Vega planeras för 3 500 nya bostäder och en befolkning på över 10 000 invånare. Stena Fastigheter står ensamt för nästan hälften av byggnationen, med ca 1 500 bostäder – såväl hyres- som bostadsrätter.

Variationen på utbud av bostäder i Vega kommer att vara en garant för att stadsdelen blir hållbar och attraktiv över tid, säger PG Sabel som är vd för Stena Fastigheter Stockholm.

Byggnationen av kvarteret Storseglet pågår sedan i våras och vi är stolta över att vi nu även får ansvara för grannkvarteret Gaffelseglet och bidra till utvecklingen av stadsdelen Vega tillsammans med Stena Fastigheter, säger Erik Olofsson som är vd för Byggnads AB Tornstaden Öst.

 

För mer information:
Erik Olofsson
Vd Byggnads AB Tornstaden Öst
erik.olofsson@tornstaden.se, 031-350 15 49

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt