fbpx

Byggnads AB Tornstaden verkar i våra tre storstadsregioner och beräknas i år omsätter cirka 2,2 miljarder kronor. Till att leda en av bolagets avdelningar i den fortsätta utvecklingen har Jimmy Gustafsson utsetts. Jimmy har arbetat i bolaget sedan 2013 och tillträder den nya tjänsten som avdelningschef i region Väst den 1 oktober. I samband med detta övergår nuvarande avdelningschef Lars Söderberg till en stödjande roll för hela byggkoncernen.

Byggnads AB Tornstaden, som ingår i Tornstadenkoncernen, utför totalentreprenader i nära samverkan med kunder i de tre storstadsregionerna. Verksamheten i Region Väst startade 2005 och verkar främst i Göteborg och dess kranskommuner. Till en av avdelningarna i bolaget har Jimmy Gustafsson utsetts till avdelningschef. Nuvarande avdelningschef, Lars Söderberg, kommer i samband med detta övergå till en stödjande roll på koncernnivå, för att ta tillvara den gedigna kompetens som Lars besitter.

Jimmy arbetar i dag som entreprenadingenjör och har tidigare även haft rollen som kalkylator. Han har de senaste åren dessutom haft ansvar för våra centrala avtal. Under de 10 år som Jimmy har arbetet i bolaget har han haft ett mycket nära och givande samarbete med Lars. Övergången sker den 1 oktober.

”Både våra kunder och medarbetare uppskattar Jimmy. Han har goda ledaregenskaper, stort engagemang, bra affärssinne och är väl insatt i vårt arbetssätt, vilket ger bra förutsättningar för att anta rollen som avdelningschef”, säger Jon Blomberg, regionchef på Byggnads AB Tornstaden.

”Jag övertygad om att Jimmy starkt kommer att bidra till Tornstadens positiva utveckling och det känns extra roligt att en duktig medarbetare kan fortsätta utvecklas inom företaget. Det känns samtidigt mycket bra att fler inom koncernen får möjlighet att ta del av Lars värdefulla erfarenheter och jag ser fram emot förmånen att få fortsätta arbeta tillsammans med de båda i vår fortsatta utveckling”, säger Staffan Waldenström som är vd för Byggnads AB Tornstaden.

 

Bild: Jimmy Gustafsson och Lars Söderberg

 

För mer information:

Staffan Waldenström
VD Byggnads AB Tornstaden
staffan.wadlenstrom@tornstaden.se, 031-350 15 41

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Skogsgläntan Nordtag Kungälv