Tornstaden rekryterar Peo Rydholm till rollen som Regionchef i Öst

Byggnads AB Tornstaden bildades 2005 och bedriver idag byggverksamhet i de tre storstadsregionerna. Sedan starten har bolaget haft en stabil tillväxt och är idag en av landets största privatägda bostadsbyggare med en omsättning på ca 2 miljarder. För att leda verksamheten i region Öst har Peo Rydholm rekryterats som regionchef. Peo kommer närmast från en roll som nyproduktionschef på Balder.

Tornstadenkoncernen bedriver förutom byggverksamhet även projektutveckling och förvaltning av egna fastigheter. Byggverksamheten står för en betydande del av omsättningen och merparten av produktionen sker på totalentreprenad och i nära samverkan med kunderna. Till verksamheten i Öst har Peo Rydholm rekryterats som regionchef, han får därmed en viktig roll i byggverksamhetens framtida utveckling i Stockholmsregionen.

Peo kommer närmast från Fastighets AB Balder där han arbetat som nyproduktionschef. Dessförinnan arbetade han på Skanska under en längre tid, bland annat som distriktschef. Han tillträder den nya tjänsten 7 maj 2024.

Tornstaden är ett bolag med sunda ledord såsom yrkesskicklighet, ansvarstagande, kvalitet och affärsmannaskap. De strävar efter långsiktiga relationer med kunderna vilket känns rätt för att utveckla kostnadseffektiva produkter och arbetssätt. Jag ser fram emot att ansluta mig till teamet i Öst och tillsammans med medarbetarna stärka Tornstadens positionering på en utmanande marknad med många möjligheter, säger tillträdande regionchef Peo Rydholm.

Peo har en gedigen kompetens inom branschen och erfarenhet av byggprojektens samtliga faser, från tidigt skede till projektavslut. Han har ett stort kund- och affärsfokus som stämmer väl överens med vårt arbetssätt och vår vision. Med Peos genuina engagemang för samverkan och ett kommunikativt ledarskap förstärker han vår organisation ytterligare, vilket kommer att ge oss mycket bra förutsättningar för en stabil utveckling av vår verksamhet i region Öst, säger Staffan Waldenström som är vd på Byggnads AB Tornstaden.

För mer information:

Staffan Waldenström
VD Byggnads AB Tornstaden
staffan.waldenstrom@tornstaden.se, 031-350 15 41

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt