fbpx

Fastighet som utnyttjas som kontor och verkstad för Vattenfall.

Fastighetsfakta

Område Trestadscenter
Kommun Vänersborgskommun
Fastighetsbeteckning Maden 15
Adress Dubbgatan 7
Fastighetstyp Industrifastighet

Smörgatan