En lyckad stadsutveckling har skapat ett familjevänligt Gråbo

Sista husmontage Mjörnbo Allé

I veckan som gick uppmärksammades det sista husmontaget i det nya bostadsområde som gett nytt liv åt Mjörnbotorget i Gråbo nordost om Göteborg. 250 nya bostäder och många nöjda invånare är resultatet av den utveckling som de senaste åren skett i centrum. Stolta representanter från Lerums kommun var på plats när det var dags för ett symboliskt ”sista husmontage” i den femte och avslutande etappen i Mjörnbo Allé.

Mjörnbo Allé har vi kallat det område som växt fram i Gråbo Centrum. I stället för att bygga ut, bygger Mjörnbo Allé ihop. 250 nya bostäder i olika upplåtelseformer har utvecklats och byggts och i höst är det dags för inflyttning i de 39 radhusen i sista projektet. I veckan som gick var det dags för sista husmontaget och det var en nöjd Eva Andersson (C), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet, som berättade för oss om den positiva utvecklingen i Gråbo.

För cirka 15 år sedan brann Hjällsnässkolan i Gråbo Centrum ner och lämnade då en tom ödslig plats efter sig. Gråbo var på den tiden en ort med en del sociala problem och otrygghet för invånarna. För att försöka ändra på detta beslutade kommunen att satsa på att bygga två nya skolor och att renovera en tredje. Samtidigt utlyste man en markanvisningstävling för att utveckla bostäder i området. Detaljplanearbetet tog relativt lång tid, men under tiden bildades en så kallad Medskapandegrupp med invånare och ansvariga från kommunen. De höll tacksamt liv i området under tiden och bidrog aktivt i planeringen för den kommande utbyggnaden av området.

I september 2015 vann detaljplanen laga kraft. Aktörerna som hade vunnit markanvisningen vågade dock inte satsa på Gråbo och drog sig ur, vilket gjorde att Tornstaden fick möjlighet och vågade tro på att utveckla och bygga de 250 bostäder som planen innehöll.

Therese Kilenstam är vd på Tornstaden Projektutveckling och har varit med på hela resan och vill ge kommunen en eloge som vågade satsa på att bygga nya skolor innan bostäderna byggdes, vilket är en förutsättning för att öka flyttströmmarna och få unga familjer att flytta till området.

 

Vi såg att det fanns stor potential i att utveckla Gråbo till en mer attraktiv plats att både bo och arbeta på. Eftersom vi har både Projektutvecklings-, Bygg- och Fastighetsverksamhet inom Tornstadenkoncernen, har vi en bred kompetens och processerna från idé till färdiga bostäder blir smidiga och enkla. Vi är också mycket stolta över det vi varit med om att skapa i Gråbo tillsammans med Lerums kommun. När vi inom kort avslutar den sista etappen känns det lite som när sista barnet flyttar hemifrån. Så nu hoppas vi på barnbarn – att få möjligheten att fortsätta bygga i Lerums kommun, sa Therese Kilenstam i sitt tal.

 

Gråbo har varit med om en fantastisk resa och det är få orter i Sverige som utvecklats så snabbt. Tre nya F-9 skolor, en ny idrottshall, ett nytt torg och flera hundra nya bostäder har byggts vilket ökat attraktionskraften markant. Vi har tillsammans lyckats skapa ett mycket fint och familjevänligt Gråbo som vi som bor här är mycket stolta över, sa Eva Andersson när hon fick äran att ”klippa bandet” i samband med det sista husmontaget.

 

På bilden syns Tornstadens projektutvecklare Marcus Axelsson, kommunalråd Christian Eberstein (KD), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet Eva Andersson (C) samt byggnadsinspektör Jan Josefsson. 

 

För mer information:

Mjörnbo allé – Tornstaden

Therese Kilenstam
VD Tornstaden Projektutveckling
therese.kilenstam@tornstaden.se, 031-350 15 41

Helena Hedlund
Kommunikationsansvarig, AB Tornstaden
helena.hedlund@tornstaden.se, 031-350 15 25

 

Kontakt

För hyresgäster

Test

Om Tornstaden

Här kan du läsa mer om oss på Tornstaden och vad vi gör inom våra tre affärsområden Projektutveckling, Bygg och Fastighet. Här finns också information om hur det är att arbeta hos oss.

Koncernen
Karriär 2
Kontakt